Сервіси Web 2.0

      Дистанційне та змішане навчання є безумовно актуальним напрямком розвитку освіти, зокрема у тих випадках, коли традиційне навчання ускладнене, або й неможливе ( йдеться про соціальну, педагогічну, морально-психологічну та навчально-консультаційну підтримку дітей шкільного віку).

       Для реалізації цієї ідеї можна використати цілий спектр різних технологій дистанційного та онлайнового навчання. Ці програмні засоби дозволяють організувати дистанційне навчання у різних видах та розрізах: як метод та як форму навчання. Кожна із них має свої особливості та доцільність застосування у різних ситуаціях.

Блоги – це корисний допоміжний засіб, за допомогою  якого учитель має змогу швидко створити, оновити, переглянути навчальний матеріал; це джерело, яке заохочує пошукову діяльність учнів.

Зразок використання блога для навчання

http://filesinf.blogspot.com/

 

Працюємо з дошкою Padlet (www.padlet.com)

Перш ніж скористатися сервісом Padlet у навчальному процесі, по-перше, для розуміння дидактичних можливостей ресурсу педагогам бажано переглянути приклади дощок, створених колегами; по-друге, ознайомитись із основними прийомами роботи з сервісом, навчитися створювати й налаштовувати дошки.

Можливі способи використання дощок:

  • як майданчик для організації групової роботи під час проведення «мозкового штурму», узагальнення й систематизації знань, рефлексії;
  • для розміщення навчальної інформації або завдань для її пошуку;
  • для організації спільного виконання домашнього завдання;
  • як місце розміщення ідей для проектів та їх обговорення;
  • як інструмент для організації кооперативної спільної діяльності учнів як на занятті, так і в позанавчальний час.

Для ефективної роботи з веб-ресурсом Padlet бажано дотримуватись наступного алгоритму дій:

  1. Створити дошки.
  2. У вікні Modify padlet ввести назви та короткий опис.
  3. Розмістити в постах потрібну навчальну інформацію.
  4. Налаштувати дошки для спільної роботи (надати учням можливість переміщувати пости та створювати власні).
  5. Ознайомити учнів із принципами роботи з веб-ресурсом Padlet (продемонструвати, як створювати й наповнювати пости даними).

Розглянемо методику застосування віртуальної інтерактивної дошки Padlet на прикладі.

Посилання на дошку для роботи:

https://padlet.com/hala_hapychenko/9g2lf3yq61pr

 

Сервіс хмари слів Tagxedo (www.tagxedo.com)

https://www.slideshare.net/OlgaSalamaha/ss-9610436

        Сервіс Tagxedo - це інтерактивне хмара з слів. За допомогою цього сервісу можна організувати пошукову сторінку вашого сайту, проекту - ви зможете легко перетворювати будь-який текст або просто набір слів в хмару тегів, швидко міняти шрифт, колір, форму - будь-які налаштування. Хмара може формуватися з ваших слів або тексту або в ньому використовуються слова з сайту, який ви можете вказати при формуванні хмари. Для роботи на комп'ютері повинен бути встановлений безкоштовний плагін компанії Мікрософт Silverlight.